Záhradnícka 64, Bratislava   02/555 64 571   0911 321 954  
Menu
ÚvodO násOšetreniaStarostlivosťTechnológieKontakt
Objednať sa

Ošetrenia

V našej praxi poskytujeme širokú škálu ošetrení, od bežných výkonov, po zložité rekonštrukcie chrupu na vysokej profesionálnej úrovni.

Vstupné vyšetrenie

Prvá návšteva:
Komplexné vyšetrenie pozostáva z konzultácie s lekárom, RTG vyšetrenia, klinického zhodnotenia stavu Vášho orálneho zdravia, objasnenia problému vo Vašom chrupe a návrhu plánu ošetrenia.

Bielenie zubov

Bielenie zubov je kozmetická procedúra, ktorej cieľom je zosvetliť farbu Vašich zubov o jeden a viac odtieňov. V našej praxi po individuálnej konzultácii s lekárom vyberieme najvhodnejší spôsob či už domáceho alebo ambulantného bielenia.
Na bielenie zubov sa používa gél s obsahom peroxidu vodíka. Pre domáce použitie máme k dispozícii sady s nosičmi pre horné a dolné zuboradia, ktoré pacient používa niekoľko dní po sebe až po dosiahnutie želaného efektu. Ambulantné bielenie vykonávame aj s pomocou laseru.

Výhodou tohto spôsobu je, že vybielenie zubov o niekoľko odtieňov sa docieli po hodinovom sedení, kedy sa na zuby nanáša bieliaci gél niekoľkokrát po sebe a účinok sa urýchľuje pôsobením laseru. Samotnému bieleniu predchádza ústna hygiena (pieskovanie) a účinná ochrana ďasien pred poleptaním. Želaný efekt sa udržiava špeciálnymi zubnými pastami, ktoré pomáhajú regenerovať sklovinu zubov a znížiť citlivosť po bielení.

Podľa potreby sa môže bielenie zopakovať pre zvýšenie efektu alebo obnovenie belostnej farby Vašich zubov.

Po bielení sa neodporúčajú konzumovať prechodnú dobu farebné potraviny a nápoje
(cvikla, drobné červené ovocie, červené víno, káva, čaje...).

Dentálna hygiena a prevencia

Je základom orálneho zdravia. Profesionálna dentálna hygiena má za úlohu odstrániť z Vašich zubov nahromadený povlak a zubný kameň, dokonale vyčistiť každú plochu zuba.

Je to účinná prevencia ochorení závesného aparátu zuba - parodontu, zápalovým poškodením, ktorého vzniká parodontitída, skôr známa pod pomenovaním paradentóza. Súbežne je to účinná ochrana pred vznikom zubného kazu. Váš úsmev sa rozžiari, ďasná prestanú krvácať, kazivosť zubov sa zníži.

Samozrejmosťou je inštruktáž pacienta, výber vhodných pomôcok základnej a doplnkovej domácej dentálnej hygieny a techniky čistenia zubov a medzizubných priestorov. Profesionálnu dentálnu hygienu doporučujeme vykonávať raz za pol roka.

Detská stomatológia

Ošetrovanie Vašich detí je v našej praxi samozrejmosťou. Prvá návšteva dieťaťa by mala byť čo najmenej stresujúca. Preto ju odporúčame absolvovať čo najskôr, spravidla okolo druhého roku dieťaťa, v čase, keď je pravdepodobnosť kazu nízka alebo nulová. Najčastejšou chybou rodiča ja návšteva zubára až keď dieťa niečo bolí. Sťažuje to komunikáciu s dieťaťom ako aj samotné ošetrenie.

V našej praxi dbáme predovšetkým na prevenciu v mliečnom chrupe. K dispozícii sú fluoridačné programy pre ambulantné použitie, doplnková domáca fluoridácia s cieľom posilniť odolnosť zúbkov proti kazu. Začínajúce kazy, ryhy stoličiek ošetrujeme ozónom, ktorý spoľahlivo ničí baktérie spôsobujúce zubný kaz. Ryhy čerstvo prerezaných trvalých zubov pečatíme.

Radi poskytneme informáciu o nutnosti orthodontickej liečby Vášho dieťaťa strojčeky na vyrovnanie zubov. Ak už dôjde k vzniku kazu, treba ošetrovať aj mliečne zúbky. Dočasné zuby majú oproti trvalým nevýhodu – sú menej kvalitné a majú rozsiahlu nervovú dutinu. Z týchto dôvodov kazy postupujú rýchlejšie ako na trvalých zuboch. Odporúčame preventívne prehliadky dvakrát ročne, ošetrenie všetkých kazov, ak sú prítomné.
Vás a Vaše dieťa naučíme ako sa čo najlepšie pričiniť domácou starostlivosťou o zdravé zúbky Vašich detí.

Estetická stomatológia

Estetická stomatológia je súhrnný názov pre Váš pekný, oku lahodiaci úsmev. V súčasnosti má každé ošetrenie stomatológom v našej praxi cieľ rešpektovať kritériá vysokej estetiky. Zahŕňa všetky výkony – hygienu, bielenie zubov, úkony záchovnej stomatológie, protetické náhrady, parodontológiu, chirurgické úkony, implantáty osobitne alebo v rôznych kombináciách.

Naši skúsení stomatológovia individuálne zhodnotia Vaše potreby a odporučia najvhodnejšie riešenie pre ten ktorý zub, či zuboradie.

Spoločne nájdeme ideálne riešenie pre Váš krásny úsmev s použitím najkvalitnejších materiálov a modernej techniky.

Stomatologická chirurgia

K výkonom stomatologickej chirurgie patria úpravy (operácie) mäkkých a tvrdých tkanív v dutine ústnej, odstránenie rušivých väzivových pruhov a ťahov, operácie parodontu, riadená kostná regenerácia vedúca k zlepšeniu kostných pomerov pred implantačnou liečbou, sinuselevácia – zvýšenie spodiny prínosovej dutiny s následnou augmentáciou (vložením syntetického kostného granulátu) s cieľom získať dostatočnú výšku kosti v čeľusti pred implantačnou terapiou, riadená kostná regenerácia pri ochorení parodontu s cieľom zachovať poškodené zuby a zabrániť ich extrakcii, extrakcie mliečnych a trvalých zubov alebo ich koreňov, chirurgické extrakcie zubov múdrosti, chirurgická úprava ďasien s cieľom zvýšiť estetiku protetických prác (červeno – biela estetika).

Všetky zákroky sa vykonávajú v lokálnej anestézii (znecitlivení) a sú teda bezbolestné. Každému zákroku predchádza konzultácia, objasnenie problematiky pacientovi, zjednodušený popis výkonu, jeho trvanie a doba hojenia.

Endodoncia

Je ošetrovanie koreňových kanálikov. Toto ošetrenie sa vykonáva vtedy, ak zubný kaz zasiahol nervovú dutinu a nezvratne poškodil nerv. Najčastejším príznakom je krutá bolesť.

Úlohou našich stomatológov je dôkladne odstrániť poškodené tkanivo, opracovať systém koreňových kanálikov a následne ich hermeticky uzavrieť. Takéto ošetrenie sa spravidla vykonáva v lokálnej anestézii (znecitlivení) a je preto bezbolestné. Vedie k zachovaniu zuba v dutine ústnej. Správne prevedené ošetrenie koreňových kanálikov dáva šancu Vášmu chorému zubu, nie je nutná extrakcia a následné nákladné nahrádzanie stratených zubov.

Súčasťou endodontického ošetrenia zubov je RTG dokumentácia.
Vzhľadom k zvýšenej lámavosti mŕtvych endodonticky ošetrených zubov naši stomatológovia odporúčajú následné ošetrenie takýchto zubov korunkou.
V našej praxi sa toto ošetrenie vykonáva na najvyššej úrovni so štatisticky vysokou úspešnosťou
.

Implantológia

V súčasnej dobe sa stáva čoraz populárnejším a bežným spôsobom ošetrenia po strate zuba alebo zubov jeho náhrada zubným implantátom. Predčasná strata zuba (zubov) v dôsledku kazu, úrazu, ochorenia závesného aparátu zubov, vedie nielen k estetickému defektu, k poškodenie žuvacej funkcie chrupu, ako aj poruchám výslovnosti.

Náhrady zuba/zubov nesené na implantátoch, ktoré slúžia ako náhrada koreňa sú stabilnejšie, prirodzenejšie, pacienti ich dobre znášajú. Liečba implantátom prebieha vo viacerých sedeniach. Samotná implantácia (zavedenie titánovej skrutky) do čeľuste alebo sánky sa vykonáva v lokálnej anestézii (znecitlivení), a je preto bezbolestná. Po nej nasleduje čas tzv. osteointegrácie, čo je čas potrebný na hojenie implantátu pred jeho zaťažením. Je rôzny v závislosti od typu kosti pacienta, jej kvality, času, ktorý uplynul od extrakcie v mieste implantácie, stavu parodontu konkrétneho pacienta, atď. Počas tejto doby pacient v závislosti od typu defektu nosí fixnú alebo snímateľnú dočasnú náhradu, ktorá mu skvalitňuje proces žuvania, estetiku a funkčnosť chrupu. Následne sa zhotovujú fixné náhrady (korunky, mostíky), kombinované náhrady alebo tzv. podopreté snímateľné náhrady, ktoré sú stabilné, nemajú tendenciu dislokovať sa (vypadávať) z úst. Pacienti získavajú istotu, náhrady sa „zacvaknú“ na zariadenia zhotovené na implantátoch a zubná protéza nevypadáva.

Implantáty majú neodškriepiteľnú výhodu nielen v dokonalejších riešeniach strát zubov, ale súbežne nahrádzajú stratený koreň zuba – čím sa dáva kosti prirodzený prenos žuvacích síl, zabraňuje sa atrofii (strate hmoty, objemu) kosti. Znižuje sa nutnosť zásahu do okolitých zubov (netreba obrusovať), výrazne sa posilňuje žuvacia schopnosť chrupu a to nielen stabilitou a sebaistotou, ale aj prirodzenou stimuláciou kosti v dôsledku fyziologického prenosu žuvacích síl. V neposlednom rade je to zvýšená konformita reči.

Parodontológia

K Vášmu zdravému úsmevu nepatria len zdravé zuby, ale aj zdravý závesný aparát zubov – parodont. K nemu patrí povrch zuba, ďasná, kosť a systém väzov, ktorými sú zuby upevnené ku kosti a ďasnám.

Základom zdravého parodontu je dokonalá hygiena, domáca, či profesionálna, neprítomnosť rušivých elementov ako sú previslé výplne, široké korunky, prítomnosť zubného kameňa a povlakov, väzivové úpony pier spôsobujúce neželaný ťah ďasien, atď.

Našim cieľom je individuálne posúdiť stav Vášho parodontu a následne cielene vykonávať úkony vedúce k udržaniu, či prinavrátenie do dobrej kondície.

Plomby

Ako názov naznačuje, cieľom je zachovať Vaše zuby vo Vašej dutine ústnej. Najčastejším spôsobom ošetrenia zubného kazu je plomba.

Naši stomatológovia starostlivo odstránia kariézne hmoty a následne vymodelujú chýbajúcu časť zuba do správneho anatomického tvaru
pomocou kompozitných materiálov (biele plomby), amalgámu alebo skloionomerných cementov.

Protetika

Zubné náhrady majú za úlohu nahrádzať chýbajúce korunkové časti zubov (inlaye, onlaye, fazety, korunky), chýbajúce zuby (mostíky), alebo celé zuboradia v prípade rozsiahlejších strát zubov (snímateľné náhrady).

Inlay, Onlay, Fazeta

Inlay je laboratórne zhotovená plomba z rôznych materiálov, ktorá sa fixuje fixačnými materiálmi (lepí) do kavity namiesto plomby. V súčasnej dobe sú populárne celokeramické alebo kompozitné inlaye alebo onlaye, individuálne tvarované a dofarbené rešpektujúc kolorit toho-ktorého zuba. Sú estetickými alternatívami amalgámových výplní.
Fazety (veneers) sú riešením pre predné plochy zubov s nezvratným poškodením – tetracyklínové zuby, ireverzibilné poškodenia v dôsledku kazov, nesprávne postavené zuby. V tomto prípade sa len minimálne obrusuje predná plocha zubov, ktorú následne dopĺňa do žiadaného estetického tvaru fazeta (veneer), zhotovená z lisovanej keramiky alebo kompozitu. Je to miniinvazívna technika s maximálnym estetickým efektom.

Korunky

Sú fixné náhrady. Korunka je najčastejším riešením pre devastované zuby (prasknuté, zlomené), zuby po ošetrení koreňových kanálikov (endodoncii), zuby s nezvratnými neestetickými zmenami, zuby v nesprávnom postavení, atď. Esteticky a funkčne dopĺňajú korunkovú časť zuba. Zhotovujú sa z rôznych materiálov, dnes však predovšetkým s prihliadnutím na estetické kritériá z rôznych druhov keramiky.

Mostíky

Sú fixné náhrady, ktoré nahrádzajú (premosťujú) medzery medzi zubami po predčasnej strate niektorých zubov. Aj v prípade koruniek, ako aj v prípade mostíkov je nutné obrúsenie pilierových zubov na ktoré Vám v laboratóriu zhotovia korunky a mostíky najvyššej na estetickej a v závislosti od použitého materiálu kvalitatívnej úrovni, rešpektujúc individuálne zvláštnosti Vášho chrupu. Výsledkom je dokonalý úsmev.

Snímateľné náhrady

a kombinácie fixných a snímateľných náhrad (protéz) patria do kategórie rozsiahlych rekonštrukcií chrupu. V našej praxi zhotovujeme celkové a čiastočné snímateľné náhrady vysokého štandardu z kvalitných materiálov. Technické riešenia sa individuálne prispôsobujú konkrétnemu pacientovi s konkrétnou situáciou tak, aby ani Vaši najbližší nespoznali, že ste nositeľom snímateľnej náhrady. Zhotovujeme tzv. podopreté náhrady s využitím Vašich zubov alebo implantátov, náhrady so zásuvnými spojmi bez spôn (háčikov), celkové snímateľné náhrady. Všetky protetické práce sú zhotovované v najvyššom európskom štandarde s vysokým estetickým efektom, presnosťou, precíznym laboratórnym vypracovaním a dokonalou funkčnosťou.
Starostlivosť ❯
ÚvodO násOšetreniaStarostlivosťTechnológieKontakt
Objednať sa