Záhradnícka 64, Bratislava   02/555 64 571   0911 321 954  
Menu
ÚvodO násOšetreniaStarostlivosťTechnológieKontakt
Objednať sa

Technológie

Tím lekárov v našom dentálnom štúdiu sa kontinuálne postgraduálne vzdeláva a investujeme do najmodernejších stomatologických technológií, ktoré nám pomáhajú poskytovať najvyššiu možnú úroveň stomatologickej a stomatotechnickej starostlivosti o pacienta.

Prístroje rotačnej endodoncie

sú prístroje, ktoré uľahčujú a skvalitňujú preparáciu koreňových kanálikov. Prepracovaným systémom nástrojov rôznej hrúbky sa pri rôznych otáčkach a torzných silách postupne sprístupňuje a opracováva koreňový kanálik po celej svojej anatomickej dĺžke tak, aby sa mohol následne hermeticky uzavrieť presne ciachovanými čapmi teplej gutaperche (thermafil). Ďalšou výhodou prístroja je možnosť použiť špeciálne koreňové nástroje na rekanalizáciu (opätovné sprístupnenie) koreňového kanálika najčastejšie za účelom liečby periapikálnych lézií (nálezov).

Thermafil

je systém používajúci sa na obturáciu (plnenie) koreňových kanálikov teplou gutaperchou. Jej úlohou je roztlačiť výplňový sealer k stenám kanálika. Zohrieva sa na 60°C, čím sa stáva gutapercha tekutá a umožňuje lepšie zatečenie sealeru do postranného systému. Dokonalé hermetické uzavretie koreňových kanálikov je alfou a omegou dobrej prognózy endodonticky ošetreného zuba.

Apexlokátor

je elektronický prístroj, ktorý sa používa pri ošetrení koreňových kanálikov na meranie ich dĺžky. Pracuje na základe merania impedancie (elektrického odporu) tkanív.
Jeho presnosť je dokonca vyššia ako klasické meranie dĺžky koreňových kanálikov na RTG snímkach. Skvalitňuje endodontické ošetrenie a dáva základ pre dokonalú obturáciu (zaplnenie) koreňového kanálika.

RTG, OPG, CT

V našej praxi sa pri diagnostike ochorení v dentoalveolárnej oblasti používa zobrazovacia technika, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia pacienta, ako aj následných ošetrení. Zhotovujeme digitálne intraorálne snímky. Ich výhodou je okamžité zobrazenie na monitore počítača, niekoľkonásobne znížená doba expozície, možnosť uloženia záznamu pre porovnanie do budúcnosti, možnosť aktívnej práce so snímkou, zobrazenie detailu, zmena kontrastu, farebné zobrazenie. Všetky tieto výhody slúžia na skvalitnenie diagnostiky a práce.
OPG - orthopanthomograf zobrazuje dolnú 1/3 tváre, čeľusť a sánku, prínosové dutiny, horné a dolné zuboradie. Tieto snímky majú výrazný informatívny význam pri diagnostike tvrdých tkanív (zuby, kosti), závesný aparát zubov, pre plánovanie protetických prác, celkových sanácií, ale predovšetkým pri plánovaní implantačnej terapie.


Digitálny panoramatický röntgen, 3D CT

S radosťou Vám oznamujeme očakávané rozšírenie nášho prístrojového parku o nový digitálny zobrazovací systém, ktorý poskytuje našim pacientom variabilitu diagnostických možností:

- rýchlo a precízne poziciuje čeľuste
- zabraňuje pohybovému „šumu“
- precízna diagnostika cez špecifické orbity
- eliminuje chyby obsluhy
- automaticky zobrazuje na monitor počítača

Tento digitálny panoramatický röntgen má niekoľko zobrazovacích programov pre štandardné zobrazovanie, zobrazovanie temporomandibulárneho kĺbu, prínosových dutín, detské programy, programy, ktoré zobrazujú rezy úseku záujmu.
Bude jednoznačným prínosom k presnejšej a rýchlejšej diagnostike s menšou radiačnou záťažou.

Healozone

Molekuly ozónu sa skladajú z troch atómov kyslíka namiesto dvoch (O3). Je to plyn, ktorý má výrazné sterilizačné a dezinfekčné účinky (baktericídne, virocídne, fungicídne). Jeho účinky taktiež vedú k regenerácii buniek a tkanív – ozónterapia.
Healozone je generátor ozónu, ktorý sa v stomatológii požíva na sterilizáciu plôch zubov pred pečatením zubov, v začínajúcich štádiách kazov sa s použitím ozónu vieme vyhnúť vŕtaniu. Veľký význam má pri ošetrovaní infikovaných koreňových kanálikov, pri liečbe slizničných defektov (afty, herpesy, zápaly ďasien, infikované ústne kútiky), čím výrazne skracuje dobu hojenia.
Healozone je uzavretý systém generátora O3, kedy si po lokálnej aplikácii prebytočné množstvo O3 spracuje. Nedochádza k jeho uvoľňovaniu do atmosféry, preto je jeho požitie bezpečné. Aplikácia O3 je bezbolestná procedúra.

Pieskovač Prophyflex

Pneumatický práškovací prístroj, ktorý šetrne odstraňuje plak, mäkký povlak, zafarbenie zubov (pigmentácie) a leští povrch zuba sub a supragingiválne.
Vyžaduje použitie špeciálneho prášku – sférických mikrogranúl bikarbonátu, ktorý spolu s vodou pod tlakom vzduchu dokonale vyčistí povrch zuba.

Fyziodispenzer

je prístroj, ktorý umožňuje zavedenie implantátov do kosti. Je schopný pri rôznej kvalite kosti udržiavať stabilné otáčky kostného vrtáka, čo spolu s chladením fyziologickým roztokom zabraňuje prehriatiu kosti – základ dobrého hojenia. Jeho súčasti sú sterilizovateľné, čo zabezpečuje sterilný priebeh operácií.

Laser GentleRay 980 Classic

je diódový laser na mäkké tkanivá. Pracuje pri optimálnej vlnovej dĺžke 980 nm, ktorá poskytuje najlepšiu kombináciu čistého rezu a výbornej hemostázy (zastavenia krvácania). Má širokú indikačnú škálu.

Výhody požívania diódového laseru sú nasledovné: -minimálne krvácanie pri operáciách, poskytuje lepší výhľad na operačné pole
-menej šitia
-menší opuch po operáciách
-baktericídny účinok laseru
-menej bolesti a kontrolované hojenie
-možnosť použitia okolo implantátov a kovových koruniek
-obľúbené u pacientov

Laser s plošnou koncovkou sa požíva pri bielení zubov.

Vysokofrekvenčný prúd

sa používa na rezanie mäkkých tkanív. Súbežne s rezom zastavuje krvácanie. Je šetrnejší k mäkkým tkanivám ako klasický skalpel, takto vytvorená rezná rana sa rýchlejšie hojí.
Používa sa predovšetkým na úpravu ďasien zmenou pomeru zub/ďasno (estetické dôvody), zastavenie krvácania pred úkonmi záchovnej stomatológie, v stomatologickej chirurgii.

ZOOM II Advanced Power

ZOOM lampa sa používa pri bielení zubov na urýchlenie účinku hydrogénperoxidu. Toto svetlo aktivuje bieliaci gél, ktorý sa rozpadá na vodu a kyslík, prechádza cez sklovinu a zubovinu a vyťahuje zafarbenia.
Jeho použitím sa uľahčuje prienik bieliaceho činidla do štruktúry zuba, pričom tá ostáva nezmenená. Efektívnosť gélu sa pri použití ZOOM lampy zvyšuje o 26% a spôsobuje vybielenie zubov až o 8 odtieňov.
Kontakt ❯
ÚvodO násOšetreniaStarostlivosťTechnológieKontakt
Objednať sa